Welkom!

9 oktober 2010


Van harte welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Zangvereniging “Rehoboth”! Op deze site kunt u algemene informatie vinden over ons koor, de dirigent en de organist. Ook kunt u hier vinden waar we de komende tijd hopen te zingen en verslagen van avonden waar we gezongen hebben.

 

Nieuw seizoen

1 september 2016

Op D.V. dinsdag 6 september starten we weer met onze repetitieavonden. Gelukkig kunnen we melden dat voor dit nieuwe seizoen zich inmiddels een aantal nieuwe leden hebben aangemeld. Uiteraard zijn nieuwe leden hartelijk welkom.
We nodigen zowel vrouwen als mannen uit met:
Kom , zie ,hoor en zing met ons mee! Ervaar hoe fijn het is in ons koor christelijke liederen te zingen.      

Zangavond in “Mariposa ” te ‘t Harde

13 mei 2016

Opnieuw mochten wij als koor op dinsdagavond 10 mei 2016 te gast zijn in “Mariposa” te ’t Harde, de teller staat nu op 12. Dit is het laatste optreden van het seizoen 2015/2016.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 56 : 6,  Gelukkig is het land : 2 coupletten, en drie coupletten van “Wat de toekomst brenge moge”.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Psalm 116, Gebed om genade, Maranatha, Vader wij eren U, Een toevlucht in gevaren, Psalm 98, Hemelse Vader en De Lichtstad.

Onze organist bracht in een mooie orgelsolo “Gelukkig is het land” ten gehore dat we ook aansluitend zongen

Door twee koorleden werden elk een mooi gedicht voorgedragen. De aanwezigen waren onder de indruk dat één gedicht, na 65 jaar!,  weer door dezelfde persoon uit het hoofd werd voorgedragen.

De  activiteitenbegeleider straalde hartelijkheid en voldoening uit.

Aan het eind werden de bewoners bedankt voor hun aanwezigheid.

Als koor werden we hartelijk bedankt  voor ons optreden waarbij  nog enkele regels geciteerd werden en gerefereerd werd aan de rijke inhoud van de liederen.

Na het nuttigen van een consumptie gingen we voldaan huiswaarts.

Zangavond in “Het Nieuwe Feithenhof ” te Elburg

27 april 2016

Op  dinsdagavond 19 april 2016 waren we voor de veertiende keer te gast in “Het Nieuwe Feithenhof” te Elburg.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 56 : 6,  Gelukkig is het land : 2 coupletten, en drie coupletten van “Wat de toekomst brenge moge”.

 Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Psalm 116, Gebed om genade, Maranatha, Vader wij eren U, Een toevlucht in gevaren, Psalm 98, Hemelse Vader en De lichtstad. 

Ter afwisseling liet onze organist ons genieten van een prachtig orgelsolo.

 Door twee koorleden werden elk een mooi gedicht voorgedragen.

 De activiteitenbegeleidster die ons verwelkomd had sprak ook  een hartelijk dankwoord  en na het drinken van een kopje koffie/thee (met een koekje) gingen we voldaan huiswaarts.

Afsluiting Verenigingsseizoen 2016

27 april 2016

Zaterdagavond 9 april vond de afsluiting plaats van het verenigingsseizoen 2015/2016.

Ouderling De Haan verzorgde de opening en de meditatie.

De samenzang was: Sla, o God vol mededogen, Rust mijn ziel, uw God is Koning en Psalm 69.

De kinderen van de zondagsschool “Paulus” zongen verschillende versjes en zegden Bijbelgedeelten/gedichten op en een paar liederen als samenzang.

We hebben genoten van een prachtige muzikaal intermezzo marimba (Jitze) /orgel.(Wibren)

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Psalm 98 : 1, 2, en 4, Troost nu mijn volk, Een toevlucht in gevaren (naar Ps. 90) en Hemelse Vader.

Ouderling Bal heeft de avond met ons afgesloten.

Als laatste hebben we als koor- en samenzang het altijd weer prachtig en indrukwekkende lied “U zij de Glorie” gezongen.

Aan het eind hebben velen gebruik gemaakt van het nuttigen van een kopje koffie of thee en voor de kinderen een glaasje fris, verzorgd door het kostersechtpaar en een twee koorleden.

We kunnen terug zien op een mooie afsluitingavond.

Zangavond Ned. Herv. Kerk te Doornspijk

27 april 2016

Zaterdagavond 27 februari 2016 waren wij op uitnodiging van de Psalmzangvereniging “Looft de Heere” te gast in de Ned. Herv. Kerk te Doornspijk.

Aan deze avond werkten mee het kinderkoor “Blijde Klanken” , Psalmzangvereniging “Looft de Heere” en wij als Chr. Ger. Zangver. “Rehoboth”.

 De opening en sluiting was in handen van Ds. W. Roos, die mediteerde over Psalm 117.

 Blijde Klanken zong: Psalm 75, Psalm 9, Als g’ in nood gezeten, door de poort van Nain, Elke dag en Psalm 25.

Looft de Heere zong: Psalm 108,Psalm 8, Psalm 99, Psalm 100 en samen met Blijde Klanken Psalm 119.

Rehoboth zong: Psalm 116, Maranatha, Psalm 98 en Hemelse Vader.

 Tussen het inzingen en de uitvoering werden we getrakteerd op  koffie met een koekje.

 Er was een goede  belangstelling.

Verslag “De Hullen” Oldebroek

26 februari 2016

Verslag van dinsdag 23 februari 2016, we waren deze avond  voor de 11e keer te gast in het verpleeghuis “De Hullen” te Oldebroek. We begonnen om 19:00 uur. We werden  hartelijk welkom geheten, helaas waren we  als koor niet compleet vanwege verschillende omstandigheden.

De samenzang bestond uit Psalm 138 :1, 4 verzen van Wat vlied’ of bezwijkt en tenslotte De dag door Uwe gunst ontvangen vers 1, 2, 3 en 4.

Als koor zongen we: Psalm 116, Gebed om genade, Maranatha, Vader wij eren U, Zegen bede, Psalm 98, Hemelse Vader en de Lichtstad.

De koorzang werd afgewisseld met twee gedichten door twee koorleden voorgedragen.

Onze organist Jan van Norel liet een prachtige orgelsolo horen (Psalm 141).

Deze avond was er weer  veel belangstelling zowel van bewoners, begeleiders en gasten. Zichtbaar was het dat de bewoners genoten. De activiteiten begeleidster sprak een hartelijk dankwoord uit en overhandigde, als blijk van waardering, een enveloppe  met inhoud.  Wensend dat we in de toekomst weer komen zingen gingen wij na het nuttigen van een kop koffie of thee met koekje richting Doornspijk.  In onze vaste repetitie zaal volgde een laatste voorbereiding  op  de volgende uitvoering a.s. zaterdagavond in de Ned. Herv. kerk te Doornspijk.

Verslag “De Voord” te Elburg

22 februari 2016

Verslag van dinsdag 16 februari 2016, we waren weer te gast in het verpleeghuis “De Voord” te Elburg. We begonnen om 19:15 uur. We werden hartelijk welkom geheten, er werd meegedeeld dat we vanavond niet volledig waren.

De samenzang bestond uit Psalm 138 :1, 4 verzen van Wat vlied’ of bezwijkt en tenslotte De dag door Uwe gunst ontvangen vers 1, 2, 3 en 4.

Als koor zongen we: Psalm 116, Gebed om genade, Maranatha, Vader wij eren U, Zegen bede, Psalm 98, Hemelse Vader en de Lichtstad.

De koorzang werd afgewisseld met twee gedichten door twee koorleden voorgedragen.

Onze organist Jan van Norel liet een prachtige orgelsolo horen (Psalm 121).

Ook deze avond was er veel belangstelling zowel van bewoners, begeleiders en gasten.

Na een hartelijk dankwoord van de activiteiten begeleidster, (met het overhandigen van een prachtige bos bloemen aan de dirigent) en een kop koffie of thee met cake gingen we als dirigent, organist en koorleden voldaan naar huis. Uitziend naar een volgende keer.

 

Verslag Kerstzangavond 23 december 2015

28 december 2015

Woensdagavond 23 december 2015 werd een Kerstzangavond in de Chr. Ger. Kerk te Doornspijk, Rode Landsweg 1 gehouden.

De algehele leiding deze avond had dominee B.L.C. Aarnoudse. Ds. Aarnoudse mediteerde over Zacharia 8 : 6 en Lukas 1 : 37 (Wat wonderlijk is in onze ogen, is niet onmogelijk bij God).

Aan de Kerstzangavond  werkten mee het  mannenkoor “Eneas” van Urk o.l.v. Hendrik van Veen en als solisten traden op : Jacob Kramer, Albert en Riekelt Post.

Onze zangvereniging  “Rehoboth” was o.l.v. Arjan van den Hoorn met organist Jan van Norel. Verder werkten mee harpist Stephan Qualm en de violisten Willemien van der Hoek, Thirza Jonkers en Martine Nederlof.

In  samenzang werd gezongen: Komt allen tezamen : 1 en 3, Er is, naar ‘t woord der vromen : 1 en 3, Ik kniel aan Uw kribbe neer : 1 en 3, Lofzang van Maria : 3, 4 en 7, en als slot het prachtige Ere zij God (in combinatie van koor- en samenzang).

Eneas zong: Kerstzang, Vol van pracht, Kind van toen, Daar kwam Jezus voor, Gloria in excelsis deo en Lang geleden in Efratha‘s velden.

Rehoboth zong: Stille nacht, De blijde boodschap, Maranatha, Eens in lang vervlogen tijden en Heft aan, heft aan.

Twee keer konden we luisteren naar een muzikaal intermezzo van Harp en Harp/Orgel

Vooraf en na afloop van de zangavond zorgden de (hulp) kosteres met de ‘vrouwenver. Lydia’ voor een kopje koffie/thee met kerstkrans.

Met een geheel gevulde kerk, hebben we deze kerst zangavond genoten.

Login