Welkom!

9 oktober 2010


Van harte welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Zangvereniging “Rehoboth”! Op deze site kunt u algemene informatie vinden over ons koor, de dirigent en de organist. Ook kunt u hier vinden waar we de komende tijd hopen te zingen en verslagen van avonden waar we gezongen hebben.

 

Afsluiting Verenigingsseizoen 2016/2017

1 mei 2017

Op zaterdagavond 22 april 2017 werd de afsluiting van  het verenigingsseizoen 2016/2017 gehouden.

Ds. Aarnoudse verzorgde de opening,  een  meditatie (Jesaja 38:19) en de sluiting.

We zongen samen Gezang 113 : 1,2 en 5, Gezang 64 : 1, 2 en 3, Psalm 56 : 5, Psalm 136 : 4, Psalm 119 : 47 en 88, 2 coupletten van Merk toch hoe sterk en tenslotte de drie coupletten van het prachtige en indrukwekkende lied U zij de glorie.

De bijdrage van de zondagsschool bestond uit het opzeggen van Bijbelteksten/gedichten en het zingen van  liederen/versjes.

De koorzang was deze avond: Gij, die treurt, komt met uw smart, God zij met ons, Als ik in Uw hemel kom en Psalm 105 de verzen 1, 3, 5 en 24.

Door een lid van de bijbelcontactkring werd een gedicht voorgedragen , deels met orgelbegeleiding.

Na afloop hebben velen van de gelegenheid gebruikt gemaakt nog iets te  drinken en contact met elkaar te hebben. De leden van de Bijbelcontactkring zorgden voor de bediening.

We mogen terugzien  op een goede afsluitingsavond.

Zangavond in “de Bunterhoek” te Nunspeet

20 april 2017

Dinsdagavond 28 maart 2017 waren we te gast in het woonzorgcentrum “De Bunterhoek” in Nunspeet.

De belangstelling  was goed.

Ook deze avond hadden we een afwisselend programma,  n.l. samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten en koorzang.

De samenzang was deze avond: Psalm 16 : 3 en 6, Jezus, leven van mijn leven : 1 en 4 en Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten de vezen 1, 5 en 9.

Als koor zongen we Gebed om genade, Een toevlucht in gevaren (naar psalm 90),  Jezus mijn Heiland, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Als ik in Uw hemel kom, God zij met ons, Psalm 105 en De Lichtstad.

Het muzikaal intermezzo bestond uit een orgel- en piano solo van Arjan van den Hoorn en Jan van Norel over Psalm 25.

Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met het voordragen van een gedicht.

Met een hartelijk woord werden we verwelkomd en na afloop een hartelijk dankwoord van de activiteiten begeleidster. Met een envelop met inhoud , een applaus van de bewoners en met waardering van de aanwezigen gingen we voldaan huiswaarts.

Ten slotte hebben we gebruikt gemaakt van een kopje koffie/thee met een koekje.

Zangavond in “de Hullen” te Oldebroek

17 februari 2017

Dinsdag 14 februari 2017 waren we  te gast in het zorgcentrum de Hullen in Oldebroek. Sinds het bestaan van het koor was  dit voor de vijftiende keer. We hadden ook nu een gevarieerd programma bestaande uit  samenzang, gedichten , muzikaal intermezzo en koorzang.

Ook nu was het welkomstwoord van de activiteiten begeleidster weer hartelijk.

De samenzang was: Psalm 62 : 1 en 5, Rust mijn ziel uw God is Koning de verzen 1, 2 en 3, en als laatste Ach blijf met Uw genade vers 1, 2, 3, en 4.

Door twee koorleden werden weer mooie gedichten voorgedragen.

Onze organist Jan van Norel bracht Psalm 25 ten gehore in een muzikaal intermezzo.

Als koor zongen we: Gebed om genade, Een toevlucht in gevaren, Jezus mijn Heiland, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Als ik in Uw hemel kom, Vader wij eren U, Psalm 105 en De Licht stad.

Deze avond was er weer veel belangstelling  van zowel bewoners, begeleiders als  gasten. Zichtbaar was het dat de bewoners genoten. De activiteiten begeleidster sprak een hartelijk dankwoord uit en overhandigde, als blijk van waardering, een enveloppe  met inhoud. Door haar werd een mooi gedicht voorgedragen en zij wenste  dat we in de toekomst weer met ons koor  komen zingen.  Na het nuttigen van een kop koffie of thee met koekje gingen we voldaan huiswaarts.

Verslag Kerstzangavond 17 december 2016

26 december 2016

Op  zaterdagavond 17 december mochten we een Kerstzangavond hebben  aan de Rode Landsweg 1, in de Chr. Ger. kerk te  Doornspijk. Er was veel belangstelling.

Deze avond werkten mee:

- Ds. Aarnoudse algehele leiding en meditatie.

- Het mannenkoor “Eneas” van Urk, o.l.v. Hendrik van Veen en organist Hugo van der Meij  

  en de solisten Albert en Riekelt Post.

- Ons koor “Rehoboth” met dirigent Arjan van den Hoorn en Jan van Norel als pianist.

- Willemien van der Hoek viool

- Williëlle Koele panfluit.

De samenzang werd begeleid door Jan van Norel en Hugo van der Meij.

Samen zongen we: Psalm 98 : 1 en 3, Gezang 95 :1 en 3 (ik kniel aan Uw kribbe neer & Ik lag in donkerheid), Daar is uit ’s werelds duist’re wolken, De Lofzang van Simeon : 1 en 2 en het Ere zij God.

Eneas zong: Gloria intrada, Gloria in Excelsis Deo, Lang geleden in Efratha’s velden, Bethlehem, ‘t Was nacht in Bethlems dreven, en Stille nacht.

Rehoboth zong: Alzo lief heeft God de wereld gehad, Lofzang van Maria, De sterre gaat stralen, Jezus mijn Heiland, Komt nu gij herders en Komt allen tesamen.

Er waren twee muzikale intermezzo,s 1 piano/panfluit; O holy night en 2 piano/viool; Hoor de eng’len zingen d’eer.

Vooraf werd Eneas voorzien van een koffie/thee en krentenbol en na afloop  kon  iedereen genieten  van een kopje koffie/thee met een  kerstkrans.  Dit werd verzorgd door de dames en heren van het koor en door de kosteres.

Na deze mooie Kerstzangavond, waar de boodschap van de geboren Zaligmaker centraal stond, gingen we weer huiswaarts.

 

Zangavond “Seewende” te Nunspeet

30 november 2016

Dinsdagavond 29 november 2016, de eerste uitvoering van het seizoen 2016/2017, waren we te gast in “Seewende” te Nunspeet. Deze avond stond, in de eerste adventsweek, in het teken van advent en Kerst.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 121 : 1 en 4,  Hoe zal ik U ontvangen : 2 coupletten, en drie coupletten van “Lichtstad met uw paar’len poorten”.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Jezus mijn Heiland, Een toevlucht in gevaren, Psalm 105, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Lofzang van Maria, Komt nu, gij herders, De sterre gaat stralen en Komt allen te samen.

Er was  een muzikaal intermezzo en we mochten  luisteren naar het lied “Op U mijn Heiland blijf ik hopen” , uitgevoerd door onze organist Jan van Norel.

Ook de gedichten die werden voorgedragen door twee koorleden gingen over advent en Kerst.


We werden aan het begin van deze zangavond hartelijk welkom geheten  en bewoners en koor werden  een goede avond toegewenst.
Aan het eind werd teruggekeken op  een prachtige avond en werd gesuggereerd  voor volgend jaar  weer een nieuwe afspraak te maken.
Na het nuttigen van een consumptie gingen we voldaan huiswaarts.

Nieuw seizoen

1 september 2016

Op D.V. dinsdag 6 september starten we weer met onze repetitieavonden. Gelukkig kunnen we melden dat voor dit nieuwe seizoen zich inmiddels een aantal nieuwe leden hebben aangemeld. Uiteraard zijn nieuwe leden hartelijk welkom.
We nodigen zowel vrouwen als mannen uit met:
Kom , zie ,hoor en zing met ons mee! Ervaar hoe fijn het is in ons koor christelijke liederen te zingen.      

Zangavond in “Mariposa ” te ‘t Harde

13 mei 2016

Opnieuw mochten wij als koor op dinsdagavond 10 mei 2016 te gast zijn in “Mariposa” te ’t Harde, de teller staat nu op 12. Dit is het laatste optreden van het seizoen 2015/2016.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 56 : 6,  Gelukkig is het land : 2 coupletten, en drie coupletten van “Wat de toekomst brenge moge”.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Psalm 116, Gebed om genade, Maranatha, Vader wij eren U, Een toevlucht in gevaren, Psalm 98, Hemelse Vader en De Lichtstad.

Onze organist bracht in een mooie orgelsolo “Gelukkig is het land” ten gehore dat we ook aansluitend zongen

Door twee koorleden werden elk een mooi gedicht voorgedragen. De aanwezigen waren onder de indruk dat één gedicht, na 65 jaar!,  weer door dezelfde persoon uit het hoofd werd voorgedragen.

De  activiteitenbegeleider straalde hartelijkheid en voldoening uit.

Aan het eind werden de bewoners bedankt voor hun aanwezigheid.

Als koor werden we hartelijk bedankt  voor ons optreden waarbij  nog enkele regels geciteerd werden en gerefereerd werd aan de rijke inhoud van de liederen.

Na het nuttigen van een consumptie gingen we voldaan huiswaarts.

Zangavond in “Het Nieuwe Feithenhof ” te Elburg

27 april 2016

Op  dinsdagavond 19 april 2016 waren we voor de veertiende keer te gast in “Het Nieuwe Feithenhof” te Elburg.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 56 : 6,  Gelukkig is het land : 2 coupletten, en drie coupletten van “Wat de toekomst brenge moge”.

 Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Psalm 116, Gebed om genade, Maranatha, Vader wij eren U, Een toevlucht in gevaren, Psalm 98, Hemelse Vader en De lichtstad. 

Ter afwisseling liet onze organist ons genieten van een prachtig orgelsolo.

 Door twee koorleden werden elk een mooi gedicht voorgedragen.

 De activiteitenbegeleidster die ons verwelkomd had sprak ook  een hartelijk dankwoord  en na het drinken van een kopje koffie/thee (met een koekje) gingen we voldaan huiswaarts.

Afsluiting Verenigingsseizoen 2016

27 april 2016

Zaterdagavond 9 april vond de afsluiting plaats van het verenigingsseizoen 2015/2016.

Ouderling De Haan verzorgde de opening en de meditatie.

De samenzang was: Sla, o God vol mededogen, Rust mijn ziel, uw God is Koning en Psalm 69.

De kinderen van de zondagsschool “Paulus” zongen verschillende versjes en zegden Bijbelgedeelten/gedichten op en een paar liederen als samenzang.

We hebben genoten van een prachtige muzikaal intermezzo marimba (Jitze) /orgel.(Wibren)

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Psalm 98 : 1, 2, en 4, Troost nu mijn volk, Een toevlucht in gevaren (naar Ps. 90) en Hemelse Vader.

Ouderling Bal heeft de avond met ons afgesloten.

Als laatste hebben we als koor- en samenzang het altijd weer prachtig en indrukwekkende lied “U zij de Glorie” gezongen.

Aan het eind hebben velen gebruik gemaakt van het nuttigen van een kopje koffie of thee en voor de kinderen een glaasje fris, verzorgd door het kostersechtpaar en een twee koorleden.

We kunnen terug zien op een mooie afsluitingavond.

Zangavond Ned. Herv. Kerk te Doornspijk

27 april 2016

Zaterdagavond 27 februari 2016 waren wij op uitnodiging van de Psalmzangvereniging “Looft de Heere” te gast in de Ned. Herv. Kerk te Doornspijk.

Aan deze avond werkten mee het kinderkoor “Blijde Klanken” , Psalmzangvereniging “Looft de Heere” en wij als Chr. Ger. Zangver. “Rehoboth”.

 De opening en sluiting was in handen van Ds. W. Roos, die mediteerde over Psalm 117.

 Blijde Klanken zong: Psalm 75, Psalm 9, Als g’ in nood gezeten, door de poort van Nain, Elke dag en Psalm 25.

Looft de Heere zong: Psalm 108,Psalm 8, Psalm 99, Psalm 100 en samen met Blijde Klanken Psalm 119.

Rehoboth zong: Psalm 116, Maranatha, Psalm 98 en Hemelse Vader.

 Tussen het inzingen en de uitvoering werden we getrakteerd op  koffie met een koekje.

 Er was een goede  belangstelling.

Login