Berichten voor ‘Geen categorie’

Kerstzangavond 22 December 2017

woensdag 27 december 2017

Dit jaar was  de gebruikelijke Kerstzangavond  op vrijdagavond 22 december 2017. Locatie Chr. Kerk Doornspijk, Rode Landsweg 1. De kerk was meer dan goed bezet.

Deze avond werkten mee:

- Ds. B.L.C. Aarnoudse ,  algehele leiding en meditatie

- Het mannenkoor “Eneas” van Urk, o.l.v. Hendrik van Veen , organist Marinus ten Napel
en solist Jacob Kramer.
Repertoire: Kerstzang, ’t Wondere Engelen lied, Heilig is de Heer, Vol van Pracht, Bethlehem en ’t Is geboren met solo van Jacob Kramer.

- Ons koor “Rehoboth” met dirigent Arjan van den Hoorn en organist Jan van Norel.
- Willemien van der Hoek viool
- Williëlle Koele panfluit.
Repertoire: Stille nacht, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Eens in lang vervlogen tijden, Het Konings Kind,  Komt allen te tezamen en Heft aan, heft aan.

De samenzang werd begeleid door Jan van Norel en Marinus ten Napel.

Samen werd gezongen: Lofzang van Maria : 1 en 3, Ik kniel aan Uw kribbe neer: 1 en 3, vier verzen van ’t Was nacht in Bethlems dreven (wisselzang), Lofzang van  Zacharias 1 en 2. En het Ere zij God (als koor en samenzang).

Er was een muzikaal intermezzo met orgel/panfluit/viool; Sheep may safely graze (J.S. Bach)

Eneas werd verwelkomd met koffie/thee en een krentenbol en na afloop  kon  iedereen genieten  van een kopje koffie/thee met een  kerstkrans.  Hierbij was er spontane hulp van  het echtpaar Bal,  het kosters echtpaar en een aantal koorleden. Er waren veel positieve reacties over het zingen en de muzikale begeleiding.
Na deze mooie Kerstzangavond, waar de boodschap van de geboren Zaligmaker centraal stond, gingen we voldaan huiswaarts.

 

Zangavond in “de Bunterhoek” te Nunspeet

donderdag 20 april 2017

Dinsdagavond 28 maart 2017 waren we te gast in het woonzorgcentrum “De Bunterhoek” in Nunspeet.

De belangstelling  was goed.

Ook deze avond hadden we een afwisselend programma,  n.l. samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten en koorzang.

De samenzang was deze avond: Psalm 16 : 3 en 6, Jezus, leven van mijn leven : 1 en 4 en Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten de vezen 1, 5 en 9.

Als koor zongen we Gebed om genade, Een toevlucht in gevaren (naar psalm 90),  Jezus mijn Heiland, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Als ik in Uw hemel kom, God zij met ons, Psalm 105 en De Lichtstad.

Het muzikaal intermezzo bestond uit een orgel- en piano solo van Arjan van den Hoorn en Jan van Norel over Psalm 25.

Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met het voordragen van een gedicht.

Met een hartelijk woord werden we verwelkomd en na afloop een hartelijk dankwoord van de activiteiten begeleidster. Met een envelop met inhoud , een applaus van de bewoners en met waardering van de aanwezigen gingen we voldaan huiswaarts.

Ten slotte hebben we gebruikt gemaakt van een kopje koffie/thee met een koekje.

Zangavond “Seewende” te Nunspeet

woensdag 30 november 2016

Dinsdagavond 29 november 2016, de eerste uitvoering van het seizoen 2016/2017, waren we te gast in “Seewende” te Nunspeet. Deze avond stond, in de eerste adventsweek, in het teken van advent en Kerst.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 121 : 1 en 4,  Hoe zal ik U ontvangen : 2 coupletten, en drie coupletten van “Lichtstad met uw paar’len poorten”.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Jezus mijn Heiland, Een toevlucht in gevaren, Psalm 105, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Lofzang van Maria, Komt nu, gij herders, De sterre gaat stralen en Komt allen te samen.

Er was  een muzikaal intermezzo en we mochten  luisteren naar het lied “Op U mijn Heiland blijf ik hopen” , uitgevoerd door onze organist Jan van Norel.

Ook de gedichten die werden voorgedragen door twee koorleden gingen over advent en Kerst.


We werden aan het begin van deze zangavond hartelijk welkom geheten  en bewoners en koor werden  een goede avond toegewenst.
Aan het eind werd teruggekeken op  een prachtige avond en werd gesuggereerd  voor volgend jaar  weer een nieuwe afspraak te maken.
Na het nuttigen van een consumptie gingen we voldaan huiswaarts.

Login