Zangavond in “De Bunterhoek” te Nunspeet

Dinsdagavond 28 November 2017  was het de derde keer van ons optreden in dit zangseizoen. We waren te gast  in het woonzorgcentrum “De Bunterhoek” te Nunspeet.
De belangstelling  was heel goed, alle stoelen waren bezet. Aanwezig  waren   bewoners, vrijwilligers en  belangstellenden.
Ook deze avond hadden we het gebruikelijke  programma, n.l. samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten en koorzang.
De samenzang was deze avond: Psalm 85 : 3, Wat vlied’ of bezwijkt : 1, 3 en 4 en 2 coupletten van; Op U, mijn Heiland blijf ik hopen.
Als koor zongen we: God zij met ons, Gebed om genade, Jezus mijn Heiland, Psalm 116, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Hemelse Vader, Als ik in Uw hemel kom en Psalm 105.
‘k Heb geloofd en daarom zing ik, werd uitgevoerd als een muzikaal intermezzo door een orgel- en piano duet van Arjan van den Hoorn en Jan van Norel.
Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met een voordracht. Eén middels een gedicht en door ons oudste koorlid een voordracht uit het hoofd..
Aan het begin werden we  hartelijk  verwelkomd en na afloop werd een hartelijk dankwoord gesproken door de activiteiten begeleidster. Met een envelop met inhoud, een applaus van de bewoners  en met waardering van de aanwezigen gingen we voldaan huiswaarts.
Ten slotte hebben we gebruikt gemaakt van een kopje koffie/thee met een koekje.

Dit bericht is geplaatst in Verslagen. Bookmark de permalink.