Zangavond in “Groot Stokkert ” te Wapenveld

Aangezien “Het Nieuwe Feithenhof “ gerenoveerd wordt (en de bewoners tijdelijk in “Groot Stokkert” te Wapenveld verblijven), waren we aldaar als koor op dinsdagavond 30 januari 2018 te gast om daar voor de bewoners  van het “Het Nieuwe Feithenhof”, vrijwilligers en belangstellenden  te zingen.

 De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 62 : 1 en 5,  “Wat God doet is welgedaan” vers 1 en 3, en 4 coupletten van “Ach blijf met Uw genade”.

 Het repertoire van het koor was: Gebed om genade, Psalm 116, Blijf met mij Heer, Psalm 105, Hemelse Vader, Als ik in Uw hemel kom, Alzo lief heeft God de wereld gehad en God zij met ons.

‘k Heb geloofd en daarom zing ik, werd uitgevoerd als een muzikaal intermezzo door een orgel- en piano duet van Arjan van den Hoorn en Jan van Norel.

We luisterden naar twee gedichten voorgelezen door koorleden

 Het doet altijd weer goed om voor oud plaatsgenoten en bekenden, ja zelfs voor (schoon-) moeder, te mogen en te kunnen zingen.

 De activiteitenbegeleidster die ons verwelkomd had sprak ook een dankwoord  en na het drinken van een kopje koffie/thee (met een koekje) gingen we voldaan huiswaarts. We zien uit naar de volgende zangavond.

Dit bericht is geplaatst in Verslagen. Bookmark de permalink.