Contact

Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de voorzitter van ons koor: dhr. T. Kwakkel, E: tkwakkel@solcon.nl of met de secretaris: dhr. A. van Norel, E: a.vannorel@kpnplanet.nl