Zangavond in “de Bunterhoek” te Nunspeet

Dinsdagavond 28 maart 2017 waren we te gast in het woonzorgcentrum “De Bunterhoek” in Nunspeet.

De belangstelling  was goed.

Ook deze avond hadden we een afwisselend programma,  n.l. samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten en koorzang.

De samenzang was deze avond: Psalm 16 : 3 en 6, Jezus, leven van mijn leven : 1 en 4 en Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten de vezen 1, 5 en 9.

Als koor zongen we Gebed om genade, Een toevlucht in gevaren (naar psalm 90),  Jezus mijn Heiland, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Als ik in Uw hemel kom, God zij met ons, Psalm 105 en De Lichtstad.

Het muzikaal intermezzo bestond uit een orgel- en piano solo van Arjan van den Hoorn en Jan van Norel over Psalm 25.

Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met het voordragen van een gedicht.

Met een hartelijk woord werden we verwelkomd en na afloop een hartelijk dankwoord van de activiteiten begeleidster. Met een envelop met inhoud , een applaus van de bewoners en met waardering van de aanwezigen gingen we voldaan huiswaarts.

Ten slotte hebben we gebruikt gemaakt van een kopje koffie/thee met een koekje.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zangavond in “de Bunterhoek” te Nunspeet

Zangavond in “de Hullen” te Oldebroek

Dinsdag 14 februari 2017 waren we  te gast in het zorgcentrum de Hullen in Oldebroek. Sinds het bestaan van het koor was  dit voor de vijftiende keer. We hadden ook nu een gevarieerd programma bestaande uit  samenzang, gedichten , muzikaal intermezzo en koorzang.

Ook nu was het welkomstwoord van de activiteiten begeleidster weer hartelijk.

De samenzang was: Psalm 62 : 1 en 5, Rust mijn ziel uw God is Koning de verzen 1, 2 en 3, en als laatste Ach blijf met Uw genade vers 1, 2, 3, en 4.

Door twee koorleden werden weer mooie gedichten voorgedragen.

Onze organist Jan van Norel bracht Psalm 25 ten gehore in een muzikaal intermezzo.

Als koor zongen we: Gebed om genade, Een toevlucht in gevaren, Jezus mijn Heiland, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Als ik in Uw hemel kom, Vader wij eren U, Psalm 105 en De Licht stad.

Deze avond was er weer veel belangstelling  van zowel bewoners, begeleiders als  gasten. Zichtbaar was het dat de bewoners genoten. De activiteiten begeleidster sprak een hartelijk dankwoord uit en overhandigde, als blijk van waardering, een enveloppe  met inhoud. Door haar werd een mooi gedicht voorgedragen en zij wenste  dat we in de toekomst weer met ons koor  komen zingen.  Na het nuttigen van een kop koffie of thee met koekje gingen we voldaan huiswaarts.

Geplaatst in Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Zangavond in “de Hullen” te Oldebroek

Verslag Kerstzangavond 17 december 2016

Op  zaterdagavond 17 december mochten we een Kerstzangavond hebben  aan de Rode Landsweg 1, in de Chr. Ger. kerk te  Doornspijk. Er was veel belangstelling.

Deze avond werkten mee:

– Ds. Aarnoudse algehele leiding en meditatie.

– Het mannenkoor “Eneas” van Urk, o.l.v. Hendrik van Veen en organist Hugo van der Meij  

  en de solisten Albert en Riekelt Post.

– Ons koor “Rehoboth” met dirigent Arjan van den Hoorn en Jan van Norel als pianist.

– Willemien van der Hoek viool

– Williëlle Koele panfluit.

De samenzang werd begeleid door Jan van Norel en Hugo van der Meij.

Samen zongen we: Psalm 98 : 1 en 3, Gezang 95 :1 en 3 (ik kniel aan Uw kribbe neer & Ik lag in donkerheid), Daar is uit ’s werelds duist’re wolken, De Lofzang van Simeon : 1 en 2 en het Ere zij God.

Eneas zong: Gloria intrada, Gloria in Excelsis Deo, Lang geleden in Efratha’s velden, Bethlehem, ‘t Was nacht in Bethlems dreven, en Stille nacht.

Rehoboth zong: Alzo lief heeft God de wereld gehad, Lofzang van Maria, De sterre gaat stralen, Jezus mijn Heiland, Komt nu gij herders en Komt allen tesamen.

Er waren twee muzikale intermezzo,s 1 piano/panfluit; O holy night en 2 piano/viool; Hoor de eng’len zingen d’eer.

Vooraf werd Eneas voorzien van een koffie/thee en krentenbol en na afloop  kon  iedereen genieten  van een kopje koffie/thee met een  kerstkrans.  Dit werd verzorgd door de dames en heren van het koor en door de kosteres.

Na deze mooie Kerstzangavond, waar de boodschap van de geboren Zaligmaker centraal stond, gingen we weer huiswaarts.

 

Geplaatst in Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Verslag Kerstzangavond 17 december 2016

Zangavond “Seewende” te Nunspeet

Dinsdagavond 29 november 2016, de eerste uitvoering van het seizoen 2016/2017, waren we te gast in “Seewende” te Nunspeet. Deze avond stond, in de eerste adventsweek, in het teken van advent en Kerst.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 121 : 1 en 4,  Hoe zal ik U ontvangen : 2 coupletten, en drie coupletten van “Lichtstad met uw paar’len poorten”.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Jezus mijn Heiland, Een toevlucht in gevaren, Psalm 105, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Lofzang van Maria, Komt nu, gij herders, De sterre gaat stralen en Komt allen te samen.

Er was  een muzikaal intermezzo en we mochten  luisteren naar het lied “Op U mijn Heiland blijf ik hopen” , uitgevoerd door onze organist Jan van Norel.

Ook de gedichten die werden voorgedragen door twee koorleden gingen over advent en Kerst.


We werden aan het begin van deze zangavond hartelijk welkom geheten  en bewoners en koor werden  een goede avond toegewenst.
Aan het eind werd teruggekeken op  een prachtige avond en werd gesuggereerd  voor volgend jaar  weer een nieuwe afspraak te maken.
Na het nuttigen van een consumptie gingen we voldaan huiswaarts.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zangavond “Seewende” te Nunspeet

Verslag “Het Nieuwe Feithenhof ” te Elburg

Op  dinsdagavond 28 april 2015 waren we opnieuw te gast in “Het Nieuwe Feithenhof” te Elburg. We waren voor de dertiende keer aldaar te gast.

De samenzang bestond deze avond uit:3 coupletten Wilt heden u treden,  van Gelukkig is het land 2 coupletten, en tot slot O God, die droeg ons voorgeslacht 4 coupletten.

De volgende liederen zongen we als koor: Psalm 116, Gij die treurt, Psalm 146 eenstemmig, Psalm 25, Psalm 95, Looft den Heere, Zingt een nieuw lied en De lichtstad.

Ter afwisseling liet onze organist ons genieten van een prachtige orgelsolo:Gelukkig is het land.

Tussendoor werden door twee koorleden elk een mooi gedicht voorgedragen.

Sommige bewoners neurieden met ons mee met bepaalde liederen.

Anderen genoten zichtbaar.

Afgesloten werd met een hartelijk dankwoord van de activiteiten-begeleidster en na het drinken van een kopje koffie/thee (met een koekje) gingen we voldaan huiswaarts.

Geplaatst in Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Verslag “Het Nieuwe Feithenhof ” te Elburg

Afsluiting Verenigingsseizoen 2014/2015

Zaterdagavond 11 april vond de afsluiting plaats van het verenigingsseizoen 2014/2015.

Ds. B.L.C. Aarnoudse verzorgde de opening- en sluiting en de meditatie (Johannes 14:1-2).

De samenzang was: Wij knielen voor Uw zetel neer, 6 coupletten van Psalm 136, Lichtstad met uw paarlen poorten, Nooit kan ’t geloof te veel verwachten, Psalm 93 : 2,3 en 4 en aan het eind het prachtige “U zij de glorie”.

De kinderen van de zondagsschool “Paulus” zongen verschillende versjes en zegden Bijbelgedeelten/gedichten op.

Van de jeugdver. + 16 “Rondom de Bijbel” kregen we een gedicht  te horen en Klaas Pieter Maas vertelde ons over de bijeenkomsten van  de Jeugdvereniging en met name wat het belangrijkste doel is.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Psalm 116, Gij die treurt, Psalm 25 en Zingt een nieuw lied . Jan van Norel begeleidde het koor en de samenzang. Na afloop mochten we veel positieve reacties ontvangen.

De Bijbelcontactkring verzorgde de koffie/thee.

We kunnen terug zien op een mooie afsluitingavond.

Geplaatst in Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Afsluiting Verenigingsseizoen 2014/2015

Verslag Mariposa ’t Harde

Na een rustige tijd, wat uitvoeringen betreft, waren we dinsdag 17 maart 2015 te gast in  Mariposa te ’t Harde.

Het programma bestond deze avond weer uit verschillende onderdelen:  samenzang, solo en koorzang,  muzikaal intermezzo en gedichten.

We werden hartelijk verwelkomt door de activiteiten begeleider.

De samenzang was deze avond:  Als ik het wond’re kruis aanschouw, Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten en ‘k Heb gelooft en daarom zing ik.

 Matthijn zong al solist het lied: Ieder uur .

 Muzikaal intermezzo door Wibren Jonkers, Het is volbracht en Jezus leven van mijn leven.

 Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met het voordragen van een gedicht.

 De koorzang bestond uit de liederen: Psalm 95, Gij, die treurt, Psalm 116, Zingt een nieuw lied, Komt nu met zang, Gelukkig is het land en        Looft den Heere.

 Al met al een afwisselende en fijne avond voor zowel de hoorders als voor het koor en haar begeleiders.

Afgesloten werd met een hartelijk dankwoord van de activiteiten begeleider en na het drinken van een kopje koffie/thee (met een koekje) gingen we voldaan richting de Rode Landsweg om te repeteren voor het zingen met de ingebruikname van het gerenoveerde kerkgebouw ter plekke.

Geplaatst in Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Verslag Mariposa ’t Harde

Op die heuvel daarginds

Hieronder een fragment van onze laatste zangavond. Het lied “Op die heuvel daarginds”.

Met 2 jonge violisten: Thirza Jonkers en Martine Nederlof

Alt: Gerrie ten Hove

Tenor: Matthijn Polinder

Orgel: Jan van Norel

 

Geplaatst in Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Op die heuvel daarginds

Fragmenten van de kerstzangavond 2013

Stille Nacht:

Stil in die nacht:

Looft den Heere:

Juicht volken juicht:

Geplaatst in Klankbeeld | Reacties uitgeschakeld voor Fragmenten van de kerstzangavond 2013

Planning uitvoeringen 2017-2018

Datum Locatie Plaats
25 sep 2018 De Voord Elburg
30 okt 2018 Mariposa ’t Harde
27 nov 2018 Seewende Nunspeet
14 dec 2018 Chr. Ger. Kerk (Kerstzangavond) Doornspijk
22 jan 2019 Bunterhoek Nunspeet
12 feb 2019 Nieuwe Feithenhof Elburg
12 mrt 2018 De Hullen Oldebroek
12 apr 2018 Chr. Ger. Kerk (Sluitingsavond) Doornspijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Agenda | Reacties uitgeschakeld voor Planning uitvoeringen 2017-2018