Repertoire

titel kerst   pasen tekst bewerking muziek
 Ps 116  Algemeen Allie Spaan
 Gebed om genade  Algemeen  W. A. van Galen C. H. Grabriel
 Hemelse Vader  Algemeen  Gerard Breas Everard Zwart  Jack Hayford
Het Koningskind Kerst Allie Spaan
 Psalm 105  Algemeen
 Blijf met mij Heer  Algemeen  Allie Spaan
 Eens in lang vervlogen tijden  Kerst Jan Zwanepol
 Stille nacht  Kerst Peter Bos
 Als ik in Uw hemel kom  Algemeen Jan Mulder
Psalm 42  Algemeen
 U zij de glorie  Pasen/Alg
Stil in die nacht Kerst
 Vader wij eren U  Algemeen
 Ere zij God  Kerst Jan de Waard
 Heft aan, heft aan  Kerst
 Gij, die treurt, kom met uw  Pasen A. van den Hoorn
 Alzo lief heeft God de   Kerst/Alg
 Komt nu met zang  Algemeen  Valerius Hendrik van Lith Valerius
De Blijde boodschap Algemeen Peter Wildeman
 Komt allen tezamen  Kerst Peter bos
 Maranatha  Kerst/Alg Arie Pronk
Psalm 98 Algemeen A. van den Hoorn
Liefde was het onuitput’lijk Algemeen
God zij met ons Kerst/Alg Andre van Vliet
O schepping zing van vreugd Algemeen Johan Bredewout
Jezus mijn Heiland Algemeen F.F. Flemming
Sanctus Algemeen
Bethlehem Kerst
Lof aan de Heer Algemeen John W. Petersen John W.  Petersen
Wees stil voor het aangezicht van God Algemeen D.J. Evans J. Bredewout
In donk’re nacht Kerst   Arie Loonstra
Gezegend Hij die komt Algemeen   A. vd Hoorn
Koning van hemel zee en aard Algemeen