Afsluiting verenigingsseizoen 2018/2019

Nu het verenigingsseizoen ten einde is, is op vrijdagavond 10 mei 2019 het seizoen als gemeente afgesloten en hebben wij als koor onze medewerking verleend.

Twee verenigingen hielden een bijdrage n.l. de: Jongvolwassenkring en zoals hiervoor al vermeld ons koor ‘Rehoboth’.

Dominee Aarnoudse verzorgde de opening, de meditatie (Jesaja 6 : 3) en de sluiting.

Als samenzang zongen we: Psalm 33 : 11, Heere Jezus , om Uw woord, Gebed des Heeren : 1 en 2, Psalm 89 : 4-9 met collecte voor de LCJ en 5 coupletten van de 10 geboden 5 coupletten met wisselzang, 3 coupletten van Heilig, heilig, heilig en 3 verzen van Ere zij aan God de Vader.

Bijdrage Jongvolwassenkring: een impressie van wat het afgelopen seizoen behandeld is met betrekking tot een gedeelte van de Tien geboden des Heeren.

Als koor zongen we 2 blokken van 3 liederen: Jezus mijn Heiland, Sanctus, ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, Wees stil voor het aangezicht van God, Koning van hemel, zee en aard en Lof aan de Heer.

Onze solist Marald zong: Ik zie een poort wijd open staan.

Onze soliste Teunie zong: Elk uur, elk ogenblik.

Muzikaal Intermezzo: We luisterden naar Jan van Norel hij speelde een bewerking naar Psalm 77 : 8 Heilig zijn, o God, Uw wegen.

De kosteres en leden van de Jongvolwassenkring zorgden voor de koffie/thee of fris met een koekje waar velen gebruik van maakten.

We kunnen terug zien op een prachtige, waardevolle afsluitingsavond.

Geplaatst in Verslagen.