Zangavond in “Seewende ” te Nunspeet

Op  dinsdag 18 februari 2020  waren wij te gast in ‘Seewende`  te Nunspeet. De zaal was  goed gevuld  door  bewoners, vrijwilligers en andere belangstellenden . Het programma bestond uit samenzang, koorzang, afgewisseld met de voordracht van een paar gedichten en een muzikaal intermezzo.
We werden hartelijk welkom geheten door de activiteiten begeleidster, die ons een mooie avond toewenste.

De samenzang was deze avond: Psalm 84 : 3 en 6, vervolgens 2 coupletten van Beveel gerust uw wegen en als slot Dankt, dankt nu allen God, waarvan 2 coupletten werden gezongen.

Het  repertoire van het koor was: Komt nu met zang, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Sanctus, Als ik in Uw hemel kom, Gebed om genade, Psalm 116, De lichtstad en God zij met ons.

Ter afwisseling werden gedichten voorgedragen door twee koorleden.

We konden luisteren naar het muzikaal intermezzo door Jan van Norel (orgel) : een koraal bewerking over ‘Als ‘g in nood gezeten’ van Wim Magré.

Afgesloten werd met een hartelijk dankwoord door de activiteiten begeleidster en een bezoeker vroeg of we nog een keer als koor met de  aanwezigen ‘De Lichtstad’ konden zingen. Aan dat verzoek werd graag voldaan en hebben het met zijn allen spontaan gezongen. Een ieder werd een goede reis naar huis en een goede nachtrust toegewenst.
Na voorzien te zijn van een kopje koffie/thee (met een plak cake) gingen we voldaan naar huis.

 

Zangavond in “De Voord” te Elburg

In het pas begonnen jaar 2020 waren  we dinsdagavond 28 januari te gast in het verpleeghuis “De Voord” te Elburg.
We werden hartelijk welkom geheten door de activiteitenbegeleidster, zowel bewoners vrijwilligers en ons als koor.
Het programma deze avond bestond uit samenzang, koorzang, voordragen van gedichten en een muzikaal intermezzo op piano.
De samenzang deze avond was: Psalm 84 : 3 en 6, 2 coupletten van Beveel gerust uw wegen en 3 coupletten van Dank, dank nu allen God.
Het repertoire van het koor was als volgt: Komt nu met zang, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Sanctus, Als ik in Uw hemel kom, Gebed om genade, Psalm 116, De lichtstad en God zij met ons.
Muzikaal intermezzo piano: Wibren Jonkers liet ons nog even nagenieten met een bewerking van ‘Beveel gerust uw wegen’.
Er werd aandachtig geluisterd.
Twee koorleden droegen elk een gedicht voor.
De belangstelling was goed van zowel bewoners, vrijwilligers en mensen van buiten af.
Zichtbaar was dat de aanwezigen genoten.
We werden aan het eind ook hartelijk bedankt door de activiteitenbegeleidster. Het koor kreeg een presentje overhandigd als dank. De bewoners werden weer naar hun kamers gebracht.
Na het nuttigen van een consumptie met een heerlijk plakje cake gingen we voldaan huiswaarts.

Verslag Kerstzangavond 17 december 2019

Dit jaar hadden we de traditionele Kerstzangavond  van de Chr. Ger. Kerk te Doornspijk. op dinsdagavond 17 december 2019. Locatie Rode Landsweg 1. Dit keer met het chr. Mannenkoor ‘Salvatori’ uit Nunspeet. De kerk was goed bezet.

Samen werd gezongen: Komt verwondert u hier, Psalm 98 vers 2 en 3, Gez. 95 vers 1 en 3, Lofzang van Zacharias vers 1 en 2, en tot slot het Ere zij God met de koren (Salvatori/Rehoboth) met bovenstem.

Deze avond werkten mee: – Ds. B.L.C. Aarnoudse,  algehele leiding en meditatie

– Het mannenkoor “Salvatori” uit Nunspeet, o.l.v. Jorrit Woudt , organist Wibren Jonkers.
Repertoire: Psalm 89, Ere aan de Koning der Koningen, Komt nu gij herders, Eeuwen geleden, Lofzang van Maria en Stille Nacht.
– Ons koor “Rehoboth” met  afscheid nemend dirigent Arjan van den Hoorn en met organist Jan van Norel.
– Williëlle Koele panfluit.
Repertoire: Het Koningskind, In donk’re nacht/in stille nacht, Dit is de dag/Psalm 118 en Komt allen tezamen.
De samenzang werd begeleid door Jan van Norel en Wibren Jonkers.

Er was een muzikaal intermezzo met orgel/panfluit: ‘Gesu Bambino’ van Componist Pietro Yon.

We kunnen terug zien op een mooie inhoudsvolle Kerstzangavond waar het Kind dat in Bethlehem geboren is centraal stond.
Dames van Lydia, de kosteres en koorleden verzorgden  de koffie.
Na deze mooie Kerstzangavond, gingen we voldaan huiswaarts.

Kerstzangavond Dorpshuis “Ons Huus” 2019

Op uitnodiging van de buurtvereniging “Hoge Enk”  hebben wij maandag 16 december 2019 onze medewerking verleend  van een Kerstzangavond in het Dorpshuis “Ons Huus” op de  Hoge Enk.

Medewerking werd verleend door:
* Chr. Kinderkoor “De jonge stem” Dirigent- Eline Wubs
* Gelegenheidskoor “Hoge Enk” samen gesteld uit mensen die vroeger gezongen hebben  op een koor uit de Hoge Enk, dirigent- Arjan     van den Hoorn, piano – Albert Land
* Chr. Ger. Zangver.  “Rehoboth” dirigent- Arjan van den Hoorn, Piano – Wibren Jonkers
* Muzikaal intermezzo: Boaz- In Excelsis Deo (orgel)
Nick- Midden in de winternacht en Ik zal er zijn (piano)
* leiding: dhr. J. Bal

Samenzang:   ‘Psalm 123’ : 1, ‘O, Kindeke klein’ vers 1 en 2, ‘Nu zijt wellekome’ vers 1 en 2, ‘Komt verwonderd u hier mensen’ vers 1, en van ‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’ 3 verzen en van het ‘Gebed des Heeren’ het 10e vers.

Rehoboth zong:  ‘Heft aan, heft aan’, ‘Eens in lang vervlogen tijden’, ‘In donk’re nacht/Stille nacht’ en ‘ Dit is de dag/Psalm 118’.
De Jonge Stem zong: ‘Vrolijk Kerstfeest’, ‘Immanuel, o Immanuel’, ‘Eeuwenlang geleden’, ‘Heel gewoon’, ‘Goed nieuws’ , ‘Alles wat ik zeggen wou’ en ‘Kom en vier nu feest’.
Gelegenheidskoor: ‘Een roze fris ontloken’, ‘Ik kniel aan Uw kribbe neer’, ‘Vol van pracht’ het 4e vers met allen.
Gelegenheids koor en Rehoboth: Komt allen te samen
Samenzang met koorzang:  Ere zij God

We zien terug op een mooie avond.