De Voord Elburg

Zangmoment in “De Voord” te Elburg

Dit jaar was het verpleeghuis “De Voord” te Elburg het eerst waar we te gast waren om samen te zingen, de datum was 24 januari 2023. Bewoners, vrijwilligers en ons koor  werden hartelijk welkom geheten door de activiteitenbegeleidster.

Het programma  bestond uit samenzang, koorzang, voordragen van gedichten en een muzikaal intermezzo op orgel.
De samenzang deze avond was: Psalm 42 : 1 en 5, 2 coupletten van Hoe zal ik U ontvangen,  3 coupletten van Er is een toekomst vol van hoop en koor- en samenzang  van Lichtstad met uw paar’ len poorten.

Het repertoire van het koor was als volgt: Psalm 95 , Alzo lief heeft God de wereld gehad, Psalm 136, Heer ik kom tot U, Psalm 8, Jezus mijn Heiland, Psalm 100 en Hemelse Vader.

Muzikaal intermezzo orgel: Jan van Norel liet ons genieten van een koraalbewerking over Psalm 56 van Wim Magré.

Twee koorleden droegen elk een gedicht voor.

De belangstelling was wat minder dan voorheen vanwege het feit  dat  op meerdere afdelingen  corona was geweest en deze net weer open waren.
De aanwezigen  hebben genoten.
We werden aan het eind ook hartelijk bedankt door de activiteitenbegeleidster. Het koor kreeg een presentje overhandigd als dank. De bewoners werden weer naar hun kamers gebracht.
Na het nuttigen van een kopje koffie/thee met een heerlijk plakje cake gingen we voldaan huiswaarts.