Ons Koor

Ons Koor heet Rehoboth.

Naast de Psalmen zingen wij ook andere liederen zoals:

    • Machtig God, Sterke Rots
  • Wat de toekomst brengen moge>
  • Geloofsbelijdenis
  • Voor ieder land waar oorlog is