Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter, Tymen Kwakkel
Secretaris, Ab van Norel
Penningmeester, Margreet Cornielje
Algemeen Adjunct, Piet de Snaijer
Bibliothecaris, Jan Post