Geschiedenis

Op initiatief van de jeugdvereniging is op 15 december 1995 voor het eerst een zangavond gehouden. Deze avond  was aanleiding tot het gaan onderzoeken of het haalbaar is een zangkoor op te  richten. Op de achtergrond was de toenmalig predikant ds. G. Bouw een stimulator. In de kerkbode  werden belangstellenden uitgenodigd op 12 februari 1996 voor overleg in de kerkzaal te komen.

Voor de  bijeenkomst van 12 februari 1996  was grote belangstelling en enthousiast werd besloten tot oprichting van de zangvereniging. 26 personen meldden zich aan en een interim bestuur werd samengesteld. Het voorlopig bestuur bestond uit Dirk Jan Roozeboom, Louis Schouwstra, Allie Spaan (tevens dirigent) en Arjan Verweij .

Op 28 mei 1996 werd de eerste ledenvergadering gehouden en werden een aantal besluiten genomen.

Het bestuur werd als volgt samengesteld: voorzitter Arjan Verweij, penningmeester Hennie Polinder-Boeve,  algemeen adjunct Tymen Kwakkel en secretaresse Jacqueline Bouw.

Allie Spaan is en blijft de  dirigent.

Uit de voorgestelde namen “ Immanuël “ en “Rehoboth” werd de laatste gekozen zodat de officiële naam is geworden: Christelijke  Gereformeerde  Zangvereniging “Rehoboth”.

Uit  de notulen van november 1996 blijkt dat  voorzitter Arjan Verweij verhuist naar Zeeland en als de nieuwe voorzitter Tymen Kwakkel is gekozen.

Een aantal wetenswaardigheden uit de notulen:

–  januari 1999:  de koorkleding is zwarte rok of zwarte broek met witte bloes of wit  overhemd , dames  eenzelfde sjaaltje en heren een zelfde stropdas.