Verslag Kerstzangavond 17 december 2019

Dit jaar hadden we de traditionele Kerstzangavond  van de Chr. Ger. Kerk te Doornspijk. op dinsdagavond 17 december 2019. Locatie Rode Landsweg 1. Dit keer met het chr. Mannenkoor ‘Salvatori’ uit Nunspeet. De kerk was goed bezet.

Samen werd gezongen: Komt verwondert u hier, Psalm 98 vers 2 en 3, Gez. 95 vers 1 en 3, Lofzang van Zacharias vers 1 en 2, en tot slot het Ere zij God met de koren (Salvatori/Rehoboth) met bovenstem.

Deze avond werkten mee: – Ds. B.L.C. Aarnoudse,  algehele leiding en meditatie

– Het mannenkoor “Salvatori” uit Nunspeet, o.l.v. Jorrit Woudt , organist Wibren Jonkers.
Repertoire: Psalm 89, Ere aan de Koning der Koningen, Komt nu gij herders, Eeuwen geleden, Lofzang van Maria en Stille Nacht.
– Ons koor “Rehoboth” met  afscheid nemend dirigent Arjan van den Hoorn en met organist Jan van Norel.
– Williëlle Koele panfluit.
Repertoire: Het Koningskind, In donk’re nacht/in stille nacht, Dit is de dag/Psalm 118 en Komt allen tezamen.
De samenzang werd begeleid door Jan van Norel en Wibren Jonkers.

Er was een muzikaal intermezzo met orgel/panfluit: ‘Gesu Bambino’ van Componist Pietro Yon.

We kunnen terug zien op een mooie inhoudsvolle Kerstzangavond waar het Kind dat in Bethlehem geboren is centraal stond.
Dames van Lydia, de kosteres en koorleden verzorgden  de koffie.
Na deze mooie Kerstzangavond, gingen we voldaan huiswaarts.

Geplaatst in Verslagen.