Zangavond in “ Hart van Thornspic” te Doornspijk

Dinsdagavond 9 mei 2023, de laatste uitvoering van het seizoen 2022-2023, waren we te gast in het ontmoetingscentrum “ Hart van Thornspic” te Doornspijk.

Het programma van deze avond was samenzang, koorzang, het voordragen van gedichten en een muzikaal intermezzo Orgel.

De liederen die we zongen als samenzang waren: Psalm 108 : 1-7, Psalm 124 : 1,2,3, en 4, U zij de glorie en het Wilhelmus , de coupletten 1 en 6.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Heer ontferm U, Heer wij komen voor Uw troon, Jezus mijn Heiland, Hemelse Vader, Zingt een nieuw lied, Meer liefd´ o Heer tot U, De Lichtstad en Gelukkig is het land.

Muzikaal intermezzo: Henri Frens liet ons genieten van een eigen bewerking van “ Aanschouw het Lam” . Er werd aandachtig naar geluisterd.

Twee van onze koorleden droegen elk een gedicht voor.

De belangstelling was goed van zowel bewoners, vrijwilligers als van mensen buiten af. Aan het begin van deze zangavond werden we hartelijk welkom geheten en de aanwezigen werd een goede avond toegewenst.
Aan het eind werd geconcludeerd dat het een prachtige avond was geweest, voor herhaling vatbaar!
Verder werden we hartelijk uitgenodigd om voor volgend jaar een nieuwe afspraak te maken. De 5e in de geschiedenis, daar willen we graag aan voldoen.
In de pauze werden we van koffie/thee en koek voorzien en aan eind konden we nog consumptie nuttigen en gingen we voldaan huiswaarts.

Geplaatst in Verslagen.