Zangmoment ‘De Hullen’ Oldebroek

Dinsdagavond 23 februari 2023 mochten we  zingen voor de bewoners/vrijwilligers en gasten in het zorgcentrum “De Hullen” te Oldebroek.
Het  zangmoment bestond deze avond uit: samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten, koor- en samenzang .
De samenzang was: Psalm 116 vers 1, twee verzen van ‘Veilig in Jezus armen’ en drie verzen van ‘Blijf bij mij Heer’.
Er werden  mooie gedichten voorgedragen door twee koorleden.
We konden  genieten van het muzikaal intermezzo door Jan van Norel  (orgel) over Psalm 84 de bewerking van Jan Zwart.
Het repertoire van het koor was: Psalm 95, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Psalm 136, Heer ik kom tot U, Psalm 8, Jezus mijn Heiland, Psalm 100, Hemelse Vader.
Het koor en de aanwezigen zongen samen  Lichtstad met Uw paar’len poorten.
Bij aanvang werden we hartelijk welkom geheten door de activiteitenbegeleidster.
We zongen voor en met de bewoners, begeleiders, vrijwilligers en gasten.
Zichtbaar was dat de bewoners genoten.
Aan het slot dankte de activiteitenbegeleidster ons hartelijk, nodigde ons uit voor een volgende ontmoeting en overhandigde, als blijk van waardering, een enveloppe met inhoud.
We zien weer uit naar een nieuw te plannen datum.
Na het nuttigen van een kop koffie of thee met plak cake gingen we voldaan huiswaarts.

Geplaatst in Verslagen.